A Magyar Falu pályázat keretében a falubusz és falugondnoki szolgálat elindult március 1-től. Ennek kertében a falubusz a mai napon átadásra került Bábonymegyeren a falugondnok számára.

A Magyar Falu program pályázati forrásából származó mint egy 17 milliós támogatást önrész nélkül biztosította a magyar állam a településünk számára. Melyben egy falubusz került beszerzésre, ill. szervesen falugondnoki szakszolgálat került támogatásra és megvalósításra.

Mint már ismeretes a falugondnok személye pályázat keretében került kiválasztásra Tengler Zoltánné személyében. Knopf Antal polgármester úr a járványhelyzet miatt csak szűk körben megtartott ünnepélyes átadó keretében hangsúlyozta, hogy egy kis közösség kormányzati támogatással és saját erővel, szorgalommal, összefogással sok mindenre képes. Ez a megvalósított pályázat is a közösség szeretetét, a lakosság megtartó képességét szolgálják, melyért mindenkinek  tenni kell, hogy az a jövőben is megmaradjon. Ebben a vírushelyzetben fel is erősödött a segítségnyújtás jelentősége és fontossága, ezért életbevágó egy ilyen busz és szolgálat megléte a közösségünk számára. Régi vágya és egyben jogos igénye teljesült ezzel falunknak. Fontos, hogy mindez a képviselő testület egyhangú támogatásával történt amit külön megköszönt a jelenlévő képviselőnek polgármester úr.

Köszönetünket fejezzük ki a közreműködő Tabi Közös Önkormányzat dolgozóinak, akik a pályázat beadásában, lebonyolításában közreműködtek. Külön köszönetet illeti körzetünk országgyűlési képviselőjének Witzmann Mihálynak, a közbenjárását és végig, a projektben való közreműködését.

 

Falubusz és a falugondnoki szolgálat elindult falukban

You May Also Like