Tisztelt Bábonymegyeri lakosok!

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy polgármesterré választásomat támogatták. Megtisztelő bizalmuk egyúttal azt a felelősséget rója rám és velem együtt megválasztott képviselőtársaimra, hogy legjobb tudásunkkal képviseljük a bábonymegyeri lakosok érdekeit. Az előttünk álló nehéz, de szép feladatok elvégzése nem képzelhető el az Önök véleménye, támogatása, szorgalma és kitartása nélkül. Csak akkor lehetünk eredményesek, ha azt a képzeletbeli szekérrudat közösen, egy irányba tartva, együtt menetelünk előre. Meggyőződésem, hogy vágyaink valóra válthatóak.

Ezen gondolatok jegyében Bábonymegyer település megválasztott polgármestereként köszönetemet fejezem ki a választópolgároknak, akik szavazatukkal is kifejezték bizalmukat, így lehetővé tették számomra, hogy e nagy felelősséggel járó tisztséget betölthessem. Az elkövetkezendő időkre kérem azon polgárok megértését és pozitív hozzáállását is, akik október 12-én szavazatukkal ugyan nem támogatták a változást, de bábonymegyeri lakosként felelősséget éreznek a falunk fejlődéséért.

Eljött az ideje, hogy Önök is merjenek bízni! A következő öt év munkában és kihívásokban gazdag jövőt jósol, de mi felkészültünk ezen feladatok megoldására.

A mai naptól kezdődően csak egy közös célunk lehet! Egymás mellé állva békességben és megértésben az egység erejével újrateremteni a bizalom, a kölcsönös megbecsülés valamint a szeretet és a hit eszméjét. Képviselőtársaimmal egyetértésben mindent megteszünk annak érdekében, hogy a civil szervezeteket bevonva olyan egységes döntéseket hozzunk, amelyek nyomán településünk fejlődése töretlen lesz.

Tisztelettel kérem és várom az építő jellegű javaslatokat, kritikai észrevételeket, hiszen meggyőződésem szerint a társadalmi konszenzus keretében mindenki munkájára, a fejlődést elősegítő gondolataira szükség van ahhoz, hogy ezt a települést mindannyian otthonunknak érezhessük, büszkén vállalhassuk, hogy Bábonymegyeriek vagyunk.

Tisztelettel és baráti üdvözlettel: Knopf Antal – polgármester