Bábonymegyeri Önkormányzat által meghirdetett álláshelyek

Bábonymegyer Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet falugondnoki munkakör betöltésére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Knopf Antal polgármester nyújt, a 06-20-5942095 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bábonymegyer Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8658 Bábonymegyer, Dózsa György utca 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BA/70071/2021. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok .

Személyesen: Knopf Antal polgármester, Somogy megye, 8658 Bábonymegyer, Dózsa György utca 50.