Római Katolikus

Római Katolikus templom.jpg

Titulusa: Kisboldogasszony 
Búcsú: szeptember 8.
Önálló plébánia: 1944-2002 (1979-től oldalágasan Tab látja el)

Az 1930-as években épült korai modern templom belső tere és külső környezete helyi védelem alatt áll.

 

 

Plébánosai:

 • 1946-1950 – Kovács Sándor
 • 1950-1951 – Banicz Lajos
 • 1951-1959 – Kassai Lajos
 • 1959-1979 – Fehér László
 • 1979-2002 – Dr. Takács Lajos
 • 2010           – Sifter Gergely

Megyer nevével 1193-ban Meger, Bábony nevével 1259-ben Babun alakban találkozhatunk először az okleveleinkben. A középkorban mindkét település ismert, egyházas hely volt. A török hódoltság alatt a vidék protestánssá lett. A XIX. század második felében a környék betyárjai itt húzódtak meg. 1927-ben Nagybábony és Koppánymegyer egyesüléséből jött létre Bábonymegyer. A megyeri falurészen lévő templomát Feledi Ferenc tervei alapján 1940-1943 között építették fel, 1948-ban kialakítottak egy igen szerény lelkészlakást, majd kb. fél évszázadon át önálló plébániaként működött. 1979 óta oldalágasan Tabhoz tartozott. Az 1980-as években a csonka tornyot 7 méterrel megemelve építették fel. 1979-től oldalágasan a tabi plébánia látja el, 2002-től filiaként Tabhoz tartozik.


0babony1.jpg

Kápolna titulusa: Árpád-házi Szent Erzsébet

Búcsú: november 19.

A falu bábonyi részén lévő kápolna 1955-ben épült.

Alapterületét  az 1980-as években növelték meg, valamint sekrestyével bővítették.

A Szent Erzsébet oltárképet (secco) Dr. Takács Lajos festette.

Plébános:

en-vagott.jpg

Sifter Gergely

Született: Marcali, 1981.március 06.Pappá szentelték: Kaposvár, 2008. június 27.

Káplán: Marcali 2008-2009; Nagykanizsa Jézus Szíve 2009-2013.

Plébániai kormányzó: Tab 2013-2016

Plébános: Tab (2016-tól)

 

 • szentszéki bíró (2016-tól) – Kaposvári Egyházmegyei Bíróság
 • püspöki biztos (2018-tól) – Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
 • helyettes esperes (2019-től) – Andocsi Esperesi Kerület

Papi jelmondata: “Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, örökre enyém vagy!” (Iz 43,1)

Nyugalmazott plébános:

lajosatya.jpg

Dr. Takács Lajos

Született:  Vinár, 1935. május 25.

Pappá szentelték: Veszprém, 1961. június 24.

 • Káplán: Csokonyavisonta 1961-1966; Kaposvár Nagyboldogasszony 1966-1971.
 • Plébános: Tab 1971- 2010 (ellátja Somogyegrest 1976-1992, Bábonymegyert 1979-2002).
 • Ságvári kerületi esperes: 1981-1989
 • tiszteletbeli kanonok (1991), Szent Egyedről nevezett somogyvári címzetes apát (2003)

Nyugállományban: 2010-től

Papi jelmondata: “Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni…” (1Kor 10,13)

Evangélikus templom

Az 1732-ben megalakult evangélikus eklézsiát két évtized múlva Padányi Bíró Márton katolikus püspök parancsára megszüntették, a templom kulcsait elvették, és megfosztották őket iskolájuktól is. Több évtizednek kellett eltelni addig, amíg újból lehetett prédikátora a településnek, és felépülhetett a ma is látható templom.

Az evangélikus templom klasszicizáló, késő barokk stílusban, 1832-ben épült fel, a vele szemben található lelkészlakkal és iskolával együtt. Az oltárkép Rudnay Gyula festőművész alkotása. A templomkertben világháborús emlékmű áll. Oltárképe eredeti olajfestmény. A ” Napkeleti bölcsek”-et ábrázolja. Rudnay Gyula festette 1940-ben. Úrvacsorai ostyatartó szelencéje fa ostyaosztó tányérja ezüstből van. Vacsorai borkancsója cin keresztelőkannája fém. Keresztelőmedencéje fából készült. 1831-1840-es években. Két harangja van. Egyik 1814-ből a másik 1922-ből.

Református templom

A klasszicizáló, késő barokk festett famennyezetes műemlék 1784-ben épült, eredetileg
zsindely fedéssel, melyből arra lehet következtetni, hogy a templomtér tetőszerkezete
magasabb lehetett. A romantikus díszíti elemeket is mutató torony az 1820-as években
épült. A belső festmények Rudnay Gyula irányításával és közreműködésével készültek.