Szervezet neveBábonymegyeri Polgárőr Egyesület
Szervezet székhelye (irányítószám)8658
Szervezet székhelye (települes)Bábonymegyer
Szervezet székhelye (utca / hrsz)8658 Bábonymegyer, Haladás utca 2.
Adószám18774472-1-14
Képviselő(k)Csirke Erika, elnök
Szervezet típusaEgyesület
Cél szerinti besorolásEgyéb
Cél leírása1./ Az egyesület célja, hogy elősegítse Bábonymegyer községben a közrend és a közbiztonság megszilárdulását, a személy és vagyonbiztonság növekedését.
2./ Az egyesület folyamatosan figyeli a településen történő gyanús mozgásokat, a település nyugalmát zavaró történéseket.
3./ Az egyesület lehetőségei szerint járőrözési tevékenységet végez a település közigazgatási határain belül, különös figyelemmel a kereskedelmi és ipari létesítményekre.
4./ Rendellenességek esetén a törvény adta lehetőségek szerint intézkedik és haladéktalanul tájékoztatja az illetékeseket: Rendőrség, Önkormányzat.
5./ Részt vesz a település rendezvényein, igény esetén közreműködik azok lebonyolításában, rendjének fenntartásában.
6./ Részt vesz a bűnmegelőzési propagandában, feltárja a vagyonvédelmi hiányosságokat, a veszélyeztetési körülményeket.
ÁllapotMűködő
Közhasznú jogállásNem közhasznú

Aki szeretné esetlegesen anyagilag is támogatni az egyesületet az megteheti a következő számlaszámon amit tiszteletet köszönünk előre is!

K&H Bank: 10403916-50526983-84491004

Az Egyesület célja:

  • a működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése;
  • a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása;
  • a közösségi kapcsolatok erősítése, a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása.

Tevékenységi területe: Bábonymegyer község közigazgatási területe.

A polgárőrség alapvetően a bűnmegelőzés társadalmi kereteinek szélesítésére kíván lehetőséget teremteni. Céljai elérése érdekében a rendőrséggel együtt az alábbi konkrét feladatokat hajtja végre:

  •  működési körzetében járőrözéseket szervez a veszélyeztetett középületek és személyek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak védelmére;
  • a bűnmegelőzés és vagyonvédelem érdekében a nyilvánosság eszközeinek felhasználásával propaganda tevékenységet fejt ki. Felkérése alapján az egyesületi célok megvalósítása érdekében előadásokat és oktatást vállalhat;
  • kapcsolatot tart a lakossággal és a bűnüldöző szervekkel, akikkel a kitűzött cél elérése érdekében együttműködik;
  • a bűncselekmények megelőzésére konkrét javaslatokat tesz a helyi önkormányzat és a rendőrség részére;
  • környezetvédelem;
  • az intézkedő rendőr vagy más rendvédelmi szerv tagja, vagy más közfeladatot ellátó személy részére közvetlen segítség-nyújtás;
  • lakossági, önkormányzati, vagy más rendezvényeken rendezői feladatok ellátása.

LEGYEN TAGTÁRSUNK! TEGYÜNK EGYÜTT SZŰKEBB KÖRNYEZETÜNK BIZTONSÁGÁÉRT, KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁÉRT!

JELENTKEZZEN!

Csirke Erika elnök – Tel.: +36 30 270 2429

Horváth János – Tel.: +36 70 374 9165