TÁJÉKOZTATÁS

Engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetési eljárásának bírság nélküli

kérelmezési határideje 2023. december 31.

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján az engedély nélkül vagy attól
eltérően fúrt vagy ásott kutakra a fennmaradási (és üzemeltetési) engedély
kérelmeket- vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül- 2023.december 31.-ig
lehet kérelmezni.

Valamennyi, akár ásott, akár fúrt kút létesítése mélységtől, elhelyezkedéstől,
a vízhasználat céljától és várható nagyságától függetlenül mind engedélyköteles.
A kút bejelentési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az
eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés
költségei a kérelmezőt terhelik.

Akinek a telkén van fúrt kút, amelynél nem tisztázott, hogy van-e engedélye, a
tulajdonos a települési önkormányzat jegyzőjétől, vagy, ha gazdasági célú kútról
van szó, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságtól kérhet
tájékoztatást. Fúrt kút esetében szakember állíthatja ki a dokumentációt.
Ásott kút engedélyeztetéséhez akkor nem szükséges szakember, ha a kút az
alábbi feltételeknek megfelel:

 • a kút helye nem érinthet vízbázis-védelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
  és a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha a kút nem teljesíti valamelyik feltételt, akkor szükséges a szakember
igénybe vétele. A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kútlétesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kút helye nem érinthet vízbázis-védelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
  és a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a
Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási,
létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.
Házi ivóvízigény és/vagy a háztartási vízigény:

Emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges,
saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény. Háztartási
vízigénybe beletartozik a kert öntözése, medence feltöltése, háztartási
vízhasználat, pl.: wc lehúzása, zuhanyozás, mosogatás. Ha csak kert locsolására
használják a vize,t akkor is ebbe a kategóriába tartozik.
Ivóvízigény: ugyanezek tartoznak bele, csak vízminőségi vizsgálatot kell hozzá
végeztetni, hogy a kút vize iható-e. Talajvizek esetében szinte semmi esély nincs
rá Magyarországon.
Vízbázis-védelmi terület érintettsége:

A helyi önkormányzatnál, a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságnál vagy a
területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál lehet megtudni, hogy a
kút érint-e vízbázis-védelmi területet.
Karszt vagy rétegvíz érintettsége:
Az ásott kutak talajvizet csapolnak, így értelemszerűen nem érintenek karszt
vagy rétegvizet.
Fúrt kutak esetében átlagosan Magyarországon kb. 30m-ig lehet talajvizes a kút.
Ásott, vagy fúrt kút:
Ásott kutakra jellemző, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott,
jellemzően 70cm-nél nagyobb átmérőjű.
Fúrt kutakra jellemző, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30mm,
max. 400mm átmérőjű.

Gazdasági célú vízigény:

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt
meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági
céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is,
amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát
gazdasági haszonra tesz szert.

Szakhatóság bevonása:

Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az
esetben szükséges a vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében
eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a
kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és csak a
megfelelő vízminőség esetén adja ki hozzájárulását. Amennyiben van vezetékes
ivóvíz az ingatlanon, és a kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a
kút vizét, úgy nem szükséges szakhatóság bevonása. Nagyon fontos, hogy aki 2023. december 31. napjáig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi-munka, vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000
forintot.

2023. március 28.

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY: kérelem nyomtatvány

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
jegyző