KÖZSZOLGÁLLÁS

sorszám: 45233
Intézményi iktatószám: 71628/2023.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
falugondnok Munkakör/feladatkör betöltésére.Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ban, valamint a falugondnoki szolgálat szakmai programban foglaltak szerinti feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

 • Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
 • Általános, Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Bábonymegyer
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: Bábonymegyer Község Önkormányzata
 • A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen Bábonymegyer Község Önkormányzata címére (8658 Bábonymegyer, Dózsa Gy. u. 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 71628/2023. iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Illetmény a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra.
 • A próbaidő 3 hónap.
 • A pályázattal kapcsolatban további információt Knopf Antal
  polgármester nyújt, a 06-20-5942095-ös telefonszámon.
  Feltételek, Előnyök
 • Pályázati feltételek:
  Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  – Büntetlen előélet
  – Cselekvőképesség
  – Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
  tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Elvárt végzettség/képesítés:
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 45233
  Intézményi iktatószám: 71628/2023.
  – 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,
  felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Szociális gondoskodás, m.n.s., 8 általános iskolai végzettség
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  – 8 általános iskolai végzettség
  – Falugondnoki alapképzés, vagy a képzés megszerzésének vállalása, a
  kinevezéstől számított 1 éven belül.
  – A pályázathoz csatolni kell a falugondnoki alapképzés igazolására
  vonatkozó okiratot, vagy nyilatkozatot, hogy a falugondnoki alapképzettséget a
  foglalkoztatás kezdetétől számított egy éven belül megszerzi.
  – A pályázathoz csatolni kell a gépjárművezetői engedély másolatát.
  – A pályázathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a képviselő-
  testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását.
  – B kategóriás jogosítvány
  – Járművezetői engedély kategória: B
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

– Jó kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.10. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként
összehívott bizottság véleményezi. A falugondnok kinevezéséről a képviselő-testület dönt. A
képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.12. 00:00

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 45233
Intézményi iktatószám: 71628/2023.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.babonymegyer.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.14.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.12.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Letölthető pályázati anyag elérhető itt!