Képviselő(k)  Győrfi Richárd elnök
Szervezet típusa Egyesület
Cél szerinti besorolás Szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)
Cél leírása Sportcélú létesítmények és eszközök létrehozása, fenntartása és üzemeltetése; részvétel egy egészséges és fizikailag edzett ifjú nemzedék kialakításában; mindenki számára az egészséges és mozgás- gazdag életmód elősegítése; a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése, a fiatalok egészséges, harmonikus testi- és szellemi fejlődésének elősegítése; a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek és ifjúsági sport feltételeinek javítása; a testkultúra hazai sikereinek előmozdítása.
Állapot Működő
Közhasznú jogállás Nem közhasznú