Testületi ülések jegyzőkönyvei

A Bábonymegyer Önkormányzat 2019.10.21-i előtti előző testületi ülések jegyzőkönyveit a www.tab.hu oldalon érhetik el!

2019 év

2020 év

2021 év

2022 év
2023 év