Tisztelt Lakosság!

Örömmel értesítjük falunk lakóit, hogy falugondnoki szolgálatunk 2021.03.16-tól készséggel áll rendelkezésükre az alábbiakban felsorolt lehetőségekkel:

  • Helyi óvodánkba és iskolánkba járó gyermekek szállítása reggel és délután
  • Közreműködés az étkeztetésben. Napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása igény szerint.
  • Gyógyszer kiváltás, orvoshoz szállítás, szakrendelésre szállítás.
  • Házi segítségnyújtás, bevásárlás egyedül élő rászorultak részére.
  • Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.
  • A vírushelyzetre való tekintettel a karanténban levők ellátása.
  • Egyéb felmerülő problémák lehetőség szerinti megoldása.

A napi igényeket reggel 8-9 óra között van lehetőségünk fogadni az alábbi telefonszámokon.

Tengler Zoltánné (Falugondnok): 06-30-600-2237

Gasparics Tünde (Hivatalsegéd): 06-84-525-265

A nap folyamán később érkezett igények csak a következő napon oldhatók meg.

Kivétel képezhetnek a  rendkívül sürgős esetek!

Falugondnoki szolgálatunk csak törvény által előírt, szigorú szabályok betartása mellett működhet.