Bábonymegyer Község Önkormányzata alapította 1999 évben.
A kuratórium jelenlegi tagjai: Horváth Imre, Bakó- Kalóz Stella, Vörös Erika, Keszeg Béla,

A kuratórium elnöke : Keszeg Béla
Elnök helyettese: Vörös Erika

Bábonymegyer község területén lévő közszolgáltatási feladatok és ellátás elősegítése, ezen feladatok anyagi és egyéb feltételeinek javítása, az ehhez szükséges létesítményhálózat fejlesztése, technikai feltételek javítása. Így különösen a helyi közbiztonság javításának elősegítése, az épített és természeti környezet védelmének és a köztisztaság,valamint a településtisztaság fejlesztése, a lakosság ez irányú nevelése, illetve közművelődési és sport lehetőségek bővítése, támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése.

Célja: Bábonymegyer község területén lévő közszolgáltatási feladatok és ellátás elősegítése, ezen feladatok anyagi és egyéb feltételeinek javítása.
tevékenységek:

-nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-természetvédelem,állatvédelem,környezetvédelem
-sport,
-közrend és közlekedés védelme, önkéntes tűzoltás, katasztrófa elhárítás

Kuratórium ellenőrző szervének tagjai:
– Borka Jánosné,
– Horváth Richárd
– Pataki Lászlóné

A felügyelő szerv elnöke: Borka Jánosné

Könyvelő: Pálfi Hajnalka Somogymeggyes
Könyvvizsgáló: Miavecz Sándor Tab

Az alapítványt bárki támogathatja adományával, vagy adója 1 % -val, vagy támogatói csekken.

ADÓ számunk: 18771008-1-14