Az Egyesület 2021. október 30-31.-én és november 1.-én hivatalosan leadta első szolgálatát falukban. Szolgálati vezénylés és beosztás szerint járőrpárok járták és járják a falunkat. Ezzel is növelve a közbiztonság érzetét az itt élőknek. Jelenleg 15 fő felnőtt és 3 fő vizsgázott ifjú polgárőrrel biztosítjuk Bábonymegyer közbiztonságát, segítjük az itt élők minden napjait. A vezetők kérik a tisztelt lakosságot, ha bármilyen segítségre szorulnak, akkor bátran forduljanak, a lentebb megadott telefonszámokon elérhető vezetőkhöz. Lassan a covid-19 negyedik hulláma is elér minket ami fokozott egymásra figyelést és segítség nyújtást igényelhet. Itt az önkormányzattal szorosan együtt működik az egyesület e téren a jövőben! Kérjük a lakosság támogatását és munkánk segítését! 

Aki szeretné esetlegesen anyagilag is támogatni az egyesületet az megteheti a következő számlaszámon amit tiszteletet köszönünk előre is!

K&H Bank: 10403916-50526983-84491004

Az Egyesület célja:

  • a működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése;
  • a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása;
  • a közösségi kapcsolatok erősítése, a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása.

Tevékenységi területe: Bábonymegyer község közigazgatási területe.

A polgárőrség alapvetően a bűnmegelőzés társadalmi kereteinek szélesítésére kíván lehetőséget teremteni. Céljai elérése érdekében a rendőrséggel együtt az alábbi konkrét feladatokat hajtja végre:

  •  működési körzetében járőrözéseket szervez a veszélyeztetett középületek és személyek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak védelmére;
  • a bűnmegelőzés és vagyonvédelem érdekében a nyilvánosság eszközeinek felhasználásával propaganda tevékenységet fejt ki. Felkérése alapján az egyesületi célok megvalósítása érdekében előadásokat és oktatást vállalhat;
  • kapcsolatot tart a lakossággal és a bűnüldöző szervekkel, akikkel a kitűzött cél elérése érdekében együttműködik;
  • a bűncselekmények megelőzésére konkrét javaslatokat tesz a helyi önkormányzat és a rendőrség részére;
  • környezetvédelem;
  • az intézkedő rendőr vagy más rendvédelmi szerv tagja, vagy más közfeladatot ellátó személy részére közvetlen segítség-nyújtás;
  • lakossági, önkormányzati, vagy más rendezvényeken rendezői feladatok ellátása.

LEGYEN TAGTÁRSUNK! TEGYÜNK EGYÜTT SZŰKEBB KÖRNYEZETÜNK BIZTONSÁGÁÉRT, KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁÉRT!

JELENTKEZZEN!

Csirke Erika elnök – Tel.: +36 30 270 2429

Horváth János – Tel.: +36 70 374 9165

 
Hivatalosan is elindult a Polgárőrség falunkban!

You May Also Like