Változtak a kötelező jótállás szabályai

A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállással, egyértelmű javítási és cserehatáridőkkel, az elektronikus jótállási jegy bevezetésével erősítik a fogyasztók jogait az újévben hatályba lépő szabályváltozások.

A jótállási idő a termék árától függően emelkedik:

  • 10 000 Ft – 100 000 Ft között, 1 év
  • 100 001 Ft – 250 000 Ft között, 2 év
  • 250 000 Ft felett, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.

Egyértelművé válnak a javítással kapcsolatos határidők:

  • Amennyiben a vásárolt termék első alkalommal hibásodik meg és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni, ha ez nem lehetséges vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére.
  • Meghibásodás esetén, ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról.
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani a vállalkozás/szervíz, akkor a vállalkozás 8 napon belül cserélni köteles a terméket, ha erre nincs lehetőség, a vételárat 8 napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére.
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket, tehát negyedik alkalommal már nem ragaszkodhat a javításhoz a vállalkozás. Amennyiben nem lehetséges a vételárat 8 napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére.
  • A jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

 

E-jótállási jegyet is ki lehet állítani: Továbbra is megmarad a lehetőség, hogy papíron, nyomtatott formában adja át a jótállási jegyet a fogyasztónak a vállalkozás. Azonban a vállalkozás dönthet úgy is, hogy a jótállási jegyet elektronikus úton adja a termék mellé, mind online vásárlás, mind üzletben történő vásárlás esetén.

A jótállás érvényesítéséhez nem kell a csomagolást megőrizni: a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése.

A jótállás kezdő időpontjának meghatározása beüzemeléshez kötött termék esetében: egyes kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében beüzemelés szükséges a termék, például beépíthető tűzhely vagy kazán használatához. Előfordulhat, hogy a beüzemelésre a vásárláshoz képest később kerül sor. Ha ezt a fogyasztó a vásárlást követő 6 hónapon túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának (a vásárlásnak) a napja lesz. Ha a vásárlást követő 6 hónapon belül üzemelik be a terméket, akkor a beüzemelés napján kezdődik a jótállási idő.

A szakvélemény kötelező tartalmi elemeinek rögzítése: Amennyiben minőségi kifogás merül fel, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogvita megoldása érdekében készül szakvélemény, akkor a jogszabály rögzíti annak a kötelező tartalmi elemeit, azért, hogy a rendeltetésszerű használat bizonyítása ténylegesen megtörténhessen.

Hova viheti a hibás terméket a fogyasztó? A jótállási igény érvényesítésének helye lehet a vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe és a javítószolgálat is. A fogyasztó döntheti el, hogy melyikhez fordul kijavítás iránti igényével.

A szerviz kereskedő felé irányuló értesítési kötelezettségének pontosítása:

A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást, kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről. Ha megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy javítása nem lehetséges harminc nap alatt a javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni erről a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül.

Bővebb információ a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/jotallas_2021_1 oldalon olvasható e témában!

Változtak a kötelező jótállás szabályai + videó

You May Also Like